Wymogi wobec konstrukcyjnego drewna litego KVH®

 

Kryteria oceny

wymogi wobec KVH®

obszar widoczny                   obszar niewidoczny  (KVh®-si)                                 (KVh®-nsi)

uwagi

Klasa wytrzymałości

C24, C24M

inne klasy wytrzymałości muszą zostać uzgod- nione osobno

norma produktu

EN 14081-1 dla KVH® niełączonego na złączach klinowych EN 15497 dla KVH® łączonego na złączach klinowych

 

wilgotność drewna

15% ± 3%

suszone komorowo: drewno suszone przez przynajmniej 48 godzin posiada zawartość wilgoci u ≤ 20% w fabryce posiadającej system kontrolujący proces, odpowiedniej dla tego celu, przy temperaturze T ≥ 55°C

Wskazana zawartość wilgoci jest wymogiem do rezygnacji z zastosowania środków ochrony drewna w znacznym stopniu i może być również warunkiem do zastosowania złącza klinowego.

rodzaj cięcia

cięcie w taki sposób, by rdzeń pnia doskonale wyrośniętej kłody został przecięty na dwa pasma;

na zamówienie: usuwany jest rdzeń o wymiarze d ≥ 40 mm.

cięcie w taki sposób, by rdzeń pnia doskonale wyrośniętej kłody został przecięty na dwa pasma.

 

obliny

niedopuszczalne

10% mniejszej strony przekroju

 

tolerancje wymiaro- we przekroju

DIN EN 336 [16] 2 klasa tolerancji:

≤ 10 cm = ±1 mm; >10 cm et ≤ 30 cm = ±1,5 mm

Tolerancja wymiarowa w przypadku długości musi zostać uzgodniona pomiędzy klientem a dostawcą.

stan sęków

sęki niezrośnięte i sęki zepsute są niedopuszczalne; rzadkie sęki nadpsu- te lub części sęków o maksymalnej średnicy d = 20 mm są dopuszczalne

 

 

sęki

d ≤ 70 mm

w przypadku sortowania maszynowego obowiązuje:

•  wielkości sęków mogą być pominięte w przypadku KVH®-NSi

•  A ≤ 2/5 ma zastosowanie dla KVH® -Si (Sękatość A mierzona zgodnie z normą DIN 4074-1).

wrośnięcie kory

niedopuszczalne

 

kora będzie dodana do sęku

Pęknięcia

szerokość pęknięcia b ≤ 3 % nie więcej niż 6 mm

szerokość pęknięcia b ≤ 5%

szerokość pęknięcia b w stosunku do właściwej strony przekroju bez ograniczeń co do długości lub liczby pęknięć

Pęcherze żywiczne

szerokość b ≤ 5 mm

*)

bez ograniczeń co do długości lub liczby pęcherzy żywicznych

Przebarwienia

 

 

niedopuszczalne

sinizna: dopuszczalne

 

 

mierzone zgodnie z normą DIN 4074-1

paski brązowe i czerwone pod gwoździe: do 2/5

śnieć, biała zgnilizna: niedopuszczalne

Ścieżki po insektach

niedopuszczalne

(DIN 68365 klasa jakości 1)

ścieżki o średnicy do 2 mm dopusz- czalne

 

skręcenia

1 mm na 25 mm wysokości

mierzone zgodnie z normą DIN 4074-1

wygięcia na długości

≤ 8 mm/2m

gdy rdzeń jest wycięty

≤ 4 mm/2m

przy nacięciu przechodzącym przez rdzeń

≤ 8 mm/2m

mierzone zgodnie z normą DIN 4074-1

obróbka końców

cięcie prostopadłe

 

jakość powierzchni

strugana i fazowana

wyrównana i fazowana