Jak zamontować deskę tarasową

Modrzew syberyjski

 

Deska tarasowa modrzew syberyjski jest suszona komorowo do wilgotności około 18% +/-2%, dlatego nadaje się ona wyłącznie do zastosowań zewnętrznych.

Drewno jest materiałem higroskopijnym i zmienia swoją objętość w związku z oddawaniem /pobieraniem wilgoci z otoczenia. Należy o tym pamiętać przy ustalaniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych miedzy deskami w układanym tarasie.

 

Składowanie desek tarasowych.

Deski tarasowe są paskowane, tak więc deski muszą być przechowywane pod zadaszeniem, a najlepiej w pomieszczeniu zamkniętym, tylko nie w garażu blaszanym, gdzie w upalne dni dochodzi do wysokich temperatur, co dodatkowo wysusza deskę.

Składowanie legarów.

Legary składamy razem z deska tarasową.

 

Przygotowanie podłoża.

Montaż na gruncie przepuszczalnym (taras wkomponowany w architekturę ogrodową)

 • Podłoże należy wyrównać i utwardzić
 • W celu uniemożliwienia przerastania spod tarasu trawy i chwastów można zastosować agro włókninę pod całą powierzchnia tarasu
 • Następnie całość pokryć warstwą żwiru lub drobnych kamieni.

 

Montaż na gruncie nieprzepuszczalnym (taras przydomowy bądź usytuowany na balkonie)

 • Należy pamiętać o zabezpieczeniu odpowiedniego spadku podłoża (ok. 2%), który umożliwi odprowadzenie wody spod tarasu
 • Deski tarasowe powinny być montowane tak aby ryflowanie było równoległe ze spadkiem tarasu, co zapobiegnie pozostawaniu resztek wody na deskach pomiędzy ryflami.
 • Deski muszą być ułożone słojami w kierunku do podłoża co zapobiegnie odkształceniu.
 • Konsekwencją tego będzie montaż legarów w kierunku prostopadłym do spadku. W związku z tym należy „podnieść” konstrukcję legarów chociażby o 5 mm aby zapobiec zatrzymywaniu wody deszczowej pod konstrukcja tarasu. Można w tym celu użyć gumowych podkładek (dostępnych na rynku), co dodatkowo zaizoluje legar od podłoża.

 

Układanie legarów pod deskę tarasową.

Należy stosować legary z drewna o gęstości maksymalnie zbliżonej do gęstości drewna z jakiego wykonany będzie taras tzn:

 • taras z Modrzewia Syberyjskiego - stosujemy legary modrzewiowe,
 • taras świerk – stosujemy legary świerkowe.

 

Rozstaw legarów dla profili deski tarasowej powinien kształtować się w

sposób następujący:

 • deska tarasowa o wym. 27 x 143mm – odległość pomiędzy legarami 60 cm (+/- 5 cm)
 • deska tarasowa o wym. 24 x 143mm – odległość pomiędzy legarami 50 cm (+/- 5 cm)
 • deska tarasowa o wym. 22 x 120mm – odległość pomiędzy legarami 45 cm (+/- 5 cm)

 

Układanie deski tarasowej.

Do łączenia desek tarasowych z legarami należy używać wkrętów ze stali nierdzewnej, o długości co najmniej 2 razy większej niż grubość montowanej deski.

 • Wkręty do deski tarasowej samowiercące z łbem stożkowym, stal nierdzewna A2 w rozmiarach 5,0 x 50/60/70/80mm.
 • Do wkrętów można zakupić wiertło z  frezem umożliwiającym licowanie łba wkrętu z powierzchnią deski
 • Przy wysokiej gęstości jaka występuje w syberyjskim modrzewiu, wymagać będzie uprzedniego nawiercania otworu naprowadzającego wkręta. W tym celu należy używać wiertła o grubości o +/- 1 mm mniejszej niż grubość wkręta (dla wkrętów o grubości 5 mm powinniśmy użyć wiertła 4 -4,5mm)
 • Pamiętajmy o wolnych obrotach wkrętarki przy montażu wkrętów !
 • Każdą deskę łączymy z legarem przy pomocy 2 wkrętów zlokalizowanych w 1 linii i w takiej samej odległości od brzegów deski, która powinna wynosić około 10 mm od każdego z brzegów deski (nie mniejszej jednak niż 15 mm i nie większej niż 30 mm – w zależności od szerokości deski).
 • Pomiędzy każdą deską zostawiamy szczelinę dylatacyjną o szerokości około 5-7mm (w celu zachowania podobnych odstępów można użyć przekładek). W czasie użytkowania tarasu deski mogą rozszerzać się i kurczyć w zależności od wahań temperatury i wilgotności (szczególnie w naszym klimacie !)
 • W przypadku braku (lub zbyt małej) przestrzeni miedzy deskami, w wyniku zwiększenia się wilgotności deski zejdą się do siebie razem, a powstałe między nimi naprężenia mogą doprowadzić nawet do zerwania wkrętów.
 • Przy skrajnej desce tarasowej od strony ściany budynku, szczelinę miedzy deską a ścianą można powiększyć do 10 mm.
 • Przy montażu końcowej części deski należy zwrócić uwagę, aby nie pozostawić zbyt długiego odcinka deski nie przytwierdzonego wkrętem – może to spowodować wyginanie się końcówek tarasu. Przyjmuje się, że ostatnie wkręty montujemy w odległości nie mniejszej niż 25 mm a nie większej niż 60 mm od końca deski.

 

Pielęgnacja tarasu z modrzewia syberyjskiego.

 • Aby dłużej cieszyć się pięknym tarasem należy odpowiednio o niego zadbać. Zalecane jest użycie środka/oleju konserwującego firmy REMERS.
 • Najlepiej zrobić to dwukrotnie przy pomocy pędzla, zachowując co najmniej 12-godzinny odstęp pomiędzy pierwszym i drugim olejowaniem, pamiętając jednocześnie, że temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 15oC.
 • Proces olejowania najlepiej przeprowadzać 2 razy do roku: wczesną wiosną  aby taras wyglądał świeżo, oraz wczesną jesienią aby zabezpieczyć taras przed śniegiem.
 • Odstąpienie od olejowania doprowadzi do pokrycia tarasu srebrnym nalotem (tzw. patyną), co w żadnym stopniu nie wpłynie jednak na zmniejszenie właściwości mechanicznych ani na trwałość tarasu.
 • Okresowa pielęgnacja powinna polegać na usuwaniu liści, piachu i innych zanieczyszczeń z tarasu, w tym przede wszystkim przedmiotów metalowych (kapsli) drewno wchodzi w reakcję z metalami  co może powodować ciemne przebarwienia na powierzchni tarasu.
 • Podczas zimy należy ograniczyć się do usuwania z tarasu śniegu i posypywania go piaskiem w celach bezpieczeństwa. Nie należy na tarasie stosować soli ani innych środków chemicznych.
 • Ze względu na obniżoną wilgotność powietrza w okresie zimowym, a co za tym idzie - przesychanie drewna (kurczenie się), po sezonie zimowym należy sprawdzić i ewentualnie dokręcić poluzowane wkręty.

 

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się zapytać.

Pozdrawiamy

DREWNOZIBI TEAM