Normy europejskie dotyczące sortowania dla produktów

struganych zgodnie z wytycznymi jakości VEH.

 

Obowiązujące normy dotyczące sortowania dla wszystkich rodzajów drewna iglastego,

a w szczególności dla:

  • Fi......Fichte - Świerk
  • Ta.....Tanne - Jodła
  • Ki......Kiefer - Sosna
  • Sib.Lä..... Sibiriche Lärche - Modrzew syberyjski
  • Do.....Douglasie - Daglezja

Dla drewna struganego stosuje się sortowanie zgodnie z następującymi normami:

  • EN 14915
  • EN 13629

 

 15376605_Oznaczenietabelaveh.jpg

 

 

 

 

 

VEH A

Sęki

  Dopuszczalne

Wrośnięte i zdrowe sęki w dowolnej ilości, wielkość maksymalnie 25% szerokości deski. Częściowo zrośnięte, obramowane i chore sęki do jednej sztuki na metr bieżący dowolnie rozmieszczone na desce, wielkość maksymalna do 20% szerokości deski.

Pojedyncze czarne punktowe sęki o maksymalnej średnicy do 5mm są dopuszczalne i pozostają nie uwzględnione.

Przy deskach ryflowanych lub w połowie ryflowanych obowiązują powyższe wielkości sęków +20 mm.

  Nie dopuszczalne

Luźne i wypadające sęki. Korkowanie nie jest dozwolone

 

Uszkodzenia

  Dopuszczalne

Do maksymalnej ilości 15% materiału, wyrwania lub uszkodzone sęki do maksymalnej średnicy 15 mm.

 

Drewno naciskowe (twardzica)

  Dopuszczalne

Jeżeli ogólny wizerunek drewna nie został naruszony.

 

Zniekształcenia

  Dopuszczalne

Deski ze skrzywieniami i skręceniami są dopuszczalne w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

 

Wycieki żywiczne

  Dopuszczalne

Wielkość maksymalna 3 mm X 40 mm lub odpowiadająca wielkości 120 mm². Ilość: do 1 sztuk na mb przez całą długość deski dowolnie rozmieszczone. Wycieki żywiczne do wielkości 1 mm X 20 mm nie są uwzględniane.

 

Pęknięcia

√  Dopuszczalne

Nie przechodzące na grubości pęknięcia powierzchni (włoskowate pęknięcia) na płaszczyźnie widocznej. 20% materiału może posiadać przechodzące na grubości pęknięcia nie dłuższe niż szerokość deski.

  Nie dopuszczalne

Kora.

Rdzeń pnia

√  Dopuszczalne

W maksymalnej ilości 15% materiału, na płaszczyźnie widocznej do 30% długości deski i maksymalnie 5 mm szerokości

 

Przebarwienia

  Dopuszczalne

Przebarwienia na płaszczyźnie niewidocznej dopuszczalne. Lekkie przebarwienia na płaszczyźnie widocznej do 30%.

 

Biel nie jest uważana za przebarwienie.

Biel

  Dopuszczalne

Płaszczyzna widoczna bez bielu. Płaszczyzna niewidoczna do maksymalnie 30% materiału do 50% płaszczyzny szerokości deski.

 

Pleśń

 Nie dopuszczalna

Wyjątki w punkcie „Przebarwienia”.

 

Robak

  Nie dopuszczalny

 

Oblina

  Dopuszczalna

Na stronie niewidocznej w sytuacji kiedy profesionalny montaż jest możliwy.

  Nie dopuszczalna

Na płaszczyźnie widocznej.

 

Zakorki wrośnięte

  Nie dopuszczalne

 

 

VEH B

Sęki

  Dopuszczalne

Wrośnięte sęki, częściowo wrośnięte sęki, obramowane sęki w dowolnej ilości. Sęki skrzydlate i nie wrośnięte do 1 sztuki na metr bieżący dowolnie rozmieszczone na długości deski. Pojedyncze czarne punktowesęki o wielkości do 5 mm średnicy są dopuszczalne i zostają nie uwzględnione.

  • b> 100 mm: wielkość sęków max. 10% szerokości deski lub profilu + 40mm.
  • b< 100mm: wielkość sęków max. 60% szerokości deski lub profilu.

Nie dopuszczalne

Odłamane części lub wypadnięte sęki do max. średnicy 30 mm.

 

Uszkodzenia

  Dopuszczalne

Wyrwane i uszkodzone sęki o maksymalnej średnicy 30 mm.

 

Drewno naciskowe (twardzica)

  Dopuszczalne

 

Zniekształcenia

√  Dopuszczalne

Deski ze skrzywieniami i skręceniami są dopuszczalne w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

 

Wycieki żywiczne

√  Dopuszczalne

Wielkość maksymalna 5 mm X 60 mm lub odpowiadająca wielkości 300 mm². Ilość: do 3 sztuk na mb przez całą długość deski dowolnie rozmieszczone. Wycieki żywiczne do wielkości 3 mm X 40 mm nie są uwzględniane.

Pęknięcia

  Dopuszczalne

Nie przechodzące na grubości pęknięcia powierzchni na płaszczyźnie widocznej. Przechodzące na grubości pęknięcia nie dłuższe niż półtora szerokości deski.

  Nie dopuszczalne

Kora.

Rdzeń pnia

  Dopuszczalne

 

Przebarwienia

  Dopuszczalne

Lekkie przebarwienia na płaszczyźnie widocznej (czerwone i niebieskie plamy). Przebarwienia na płaszczyźnie niewidocznej. Przy modrzewiu syberyjskim: lekkie zróżnicowania kolorystyczne (np: plamy z wody).

 

Biel nie jest uważana za przebarwienie.

Biel

  Dopuszczalne

Na stronie niewidocznej musi część rdzenia występować na całej długości deski. Maksymalnie 30% powierzchni widocznej w maksymalnie 50% materiału.

 

Pleśń

ᴓ Nie dopuszczalna

Wyjątki w punkcie „Przebarwienia”.

 

Robak

ᴓ Nie dopuszczalny

 

Oblina

  Dopuszczalna

Na stronie niewidocznej w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

  Nie dopuszczalna

Na płaszczyźnie widocznej.

 

Zakorki wrośnięte

  Dopuszczalne

W wielkości dopuszczalnych sęków lub odpowiednikowi wielkości w mm².

              VERBAND DER EUROPÄISCHEN HOBELINDUSTRIE      

             ( STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU HEBLOWANIA )

VEH-Q-Logo.png